Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Καμπάς Αντώνης, Καθηγητής

Οργανωτική Επιτροπή

Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής
Αλμπανίδης Ευάγγελος, Καθηγητής
Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής
Δέρρη Βασιλική, Καθηγήτρια
Δούδα Ελένη, Καθηγήτρια
Ζέτου Ελένη, Καθηγήτρια
Κούλη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής
Μάλλιου Παρασκευή, Καθηγήτρια
Μπεμπέτσος Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πυλιανίδης Θεόφιλος, Καθηγητής
Τσίτσκαρη Ευστρατία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Theme: Overlay by Kaira