Πρόσκληση για Συμμετοχή

Το 28ο  Διεθνές e-Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Δ.Σ.Φ.Α.Α.) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 – 14 Ιουνίου 2020, προσκαλεί επαγγελματίες από τον χώρο του αθλητισμού και της υγείας, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, Sport Science & Fitness, εταιρείες ιατρικού και διαιτολογικού εξοπλισμού, εκδοτικούς οίκους, όπως και οργανισμό ή φορέα του οποίου η δραστηριότητα σχετίζεται με την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χορηγιών και να προβληθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: icpess@artion.com.gr.

Theme: Overlay by Kaira