Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Έναρξη υποβολής  περιλήψεων και προ- εγγραφή: 10/12/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων: 28/02/2020 10/03/2020
  • Ενημέρωση συγγραφέων για διορθώσεις : 30/03/2020 01/04/2020
  • Οριστική υποβολή διορθωμένων περιλήψεων: 04/04/2020 11/04/2020
  • Ειδοποίηση αποδοχής  περιλήψεων: 08/04/2020 24/04/2020
  • Λήξη προ- εγγραφών (χαμηλότερο κόστος): 15/04/2020 12/05/2020
  • Λήξη Εγγραφών: 10/06/2020
  • Έναρξη e-συνεδρίου: 12/06/2020
Theme: Overlay by Kaira