Στρογγυλές Τράπεζες

 • OCARIoT – Internet of Things (IoT) and
  Serious Games to Promote
  Healthy Lifestyles of Children and Teenagers
 • Ημερίδα Καλών Πρακτικών στο Σχολείο
 • Σύγχρονο Αγωνιστικό ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
 • Προγράμματα Σπουδών στο
  Αθλητικό Μάνατζμεντ και
  Αθλητικό Τουρισμό και Αναψυχή
 • EUROPEAN NETWORK OF ACTIVE
  LIVING FOR MENTAL HEALTH (ENALMH)
 • Φυσιολογικές και βιοχημικές παράμετροι
  στη διαχείριση της προπονητικής επιβάρυνσης
 • Άσκηση & υγεία: Η αθλητικήεπιστήμη στην Ελλάδα σε νέες προκλήσεις
 • Chair

  Dr. Antonis Kambas
  Department of Physical Education and Sport Science
  Democritus University of Thrace, Greece

 • Agenda

  1. Visions & Aims of OCARIoT
  • Dr Leire Bastida
   Project Manager & Programmes Responsible eServices
   TECNALIA Research & Innovation, Spain
  • Ana Moya Cañas
   Project Manager & Researcher
   TECNALIA Research & Innovation, Spain
  1. Technical Solutions of OCARIoT
  • Dr Konstantinos Votis
   Researcher, Director Visual Analytics Laboratory
   Information Technologies Institute (ITI), Centre of Research and Technology Hellas (CERTH), Greece
  • Dr Andreas Triantafyllidis
   Research Associate
   Information Technologies Institute (ITI), Centre of Research and Technology Hellas (CERTH), Greece
  1. Implementing OCARIoT in Real School Settings
  • Kostas Soutos
   Physical Education Teacher, Head Department of Physical Education
   Ellinogermaniki Agogi (EA), Greece
  • Thomas Fischer
   Educational Psychologist & Senior Researcher
   Ellinogermaniki Agogi (EA), Greece
  1. Assessing & Evaluating Physical Activitiy of Children & Teenagers
  • Antonis Kambas
   Department of Physical Education and Sport Science
   Democritus University of Thrace, Greece
  • Klearchos Panousis
   Physical Education Teacher, Deputy Head Department of Physical Education
   Ellinogermaniki Agogi (EA), Greece
 • Abstract

  Smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential

  Child obesity is the major paediatric public health concern affecting around 224 million school-aged children in the world. Its prevalence has tripled in many European countries since 1980, still increasing in an alarming rate. More than one in three school-aged children in Brazil, Greece and Spain are overweight or are affected by obesity.

  Thus, the main goal of OCARIoT (i.e. smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential) is to promote the improvement of eating and physical behaviours and the prevention of the obesity onset for children between 9 and 12 years old.

  For doing so, OCARIoT develops an Internet of Things (IoT)-based personalised coaching solutions based on a Decision Support System (DSS) guiding children to improve healthy eating and physically active lifestyles. The IoT network will allow observing child activity patterns of daily living, health evolution, physiological and behavioural parameters as well as environmental data. OCARIoT offers an open Dashboard for educators and parents systematically compiling information from various self-reflection tools and IoT sources and an interactive App for children to motivate and encourage children in order to commit them to follow-up their personalised coaching plans.

  The workshop will explore first the underlying visions and aims of OCARIoT, second gives an hands- and brains-on experience of the technical solutions of the project, third describes the implementation of OCARIoT in real school settings and finally describes state-of-the-art methods to assess and evaluate physical activities of children and teenagers.

 • Τίτλος

  «MissionX: Εκπαιδευτείτε όπως ένας αστροναύτης» (MX: TLA), μία διεθνής εκπαιδευτική πρόκληση.

 • Συντονίστρια

  Στυλιανή Καρακύριου
  ΕΕΠ ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ

 • Ομιλητές

  1.Αθηνά Πριμικίρη, Επικεφαλής Ελλάδας MX:TLA

  Η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής δράσης MX:TLA

  2.Κωνσταντίνος Σούτος, ΠΕ11, Ελληνογερμανική Αγωγή

  3.Μαρία Σουλτογιάννη, ΠΕ70, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

  TLA, σκοποί και στόχοι στην Εκπαίδευση

  4.Μαρίνα Μολλά, ΠΕ70, Δήμητρα Δόλωμα, ΠΕ11, 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

  5.Βασιλική Ψαρίδου, ΠΕ70, Μειονοτικό Δημoτικό Σχολείο Δοκού

  MX: TLA, διαθεματική διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής

  6.Φίλιππος Γρούδος, ΠΕ11, 18ο Δημ. Σχολείο Ξάνθης

  7.Μιχάλης Ράντος, ΠΕ70, 8ο Δημ. Σχολείο Κομοτηνής

  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος (MX: TLA) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 • Περίληψη

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιούργησε η NASA “Mission X: Train Like an Astronaut” είναι μια διεθνής εκπαιδευτική πρόκληση, που εστιάζει στην καλή φυσική κατάσταση και διατροφή των μαθητών ενθαρρύνοντάς τους να «εκπαιδευτούν – προπονηθούν όπως ένας Αστροναύτης». Αποτελεί μια σύγχρονη, διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στα πλαίσια του οποίου οργανώνονται στοχευμένες δράσεις με κύριο άξονα την άσκηση ως μέσο ενίσχυσης και προαγωγής της υγείας. Ομάδες μαθητών απ’ όλο τον κόσμο, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος αυτού, μαθαίνουν για τις αρχές της υγιεινής διατροφής και άθλησης, συναγωνιζόμενοι βαθμολογικά μεταξύ τους. Παράλληλα, ολοκληρώνουν δραστηριότητες και ενθουσιάζονται με την εξερεύνηση του διαστήματος όπως και με τις δικές τους μελλοντικές εκπαιδευτικές προοπτικές στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, της Tεχνολογίας, της Mηχανικής και των Mαθηματικών (STEM). Επιπλέον, οι μαθητές εξασκούνται στην επιστημονική σκέψη και την εργασία μέσα σε ομάδες συμμετέχοντας σε συγκεκριμένες αποστολές που συγκλίνουν με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας στρογγυλής τράπεζας είναι η παρουσίαση της εφαρμογής και η διάδοσή της στην ευρύτερη εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.

 • Προεδρείο

  Δρ. Κεχαγιάς Δημήτρης1
  Δρ. Μπέης Κων/νος2
  Δρ.Κομσής Γεώργιος3
  Δανηιλήδης Παναγιώτης3

 • null

  Ομιλητές

  Δρ. Κεχαγιάς Δ.1, Δρ, Μπέης Κ.2, Δρ, Κομσής Γ.3, Δανηιλήδης Π.3

  1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Σερρών

 • Εισηγήσεις

  Δρ. Κεχαγιάς Δημήτρης
  Νέα “Τεχνολογικά μέσα” ανάπτυξης του Αγωνιστικού Ταεκβοντό στους χώρους προπόνησης
  Νέες τεχνολογίες αποτελούν όλο και περισσότερο ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των προπονητών του σύγχρονου αγωνιστικού Ταεκβοντό. Ο σκοπός της χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών του Ταεκβοντό στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και η πρόληψη των τραυματισμών. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στους χώρους προπόνησης Ταεκβοντό, αφορούν κυρίως Μηχανήματα αξιολόγησης της απόδοσης των αθλητών, αλλά και ασύρματα συστήματα τηλεμετρίας και συστήματα GPS (Global Positioning System). Έτσι, προσφέρεται μία συνεχή ενημέρωση στο προπονητικό team, καταγράφοντας πάρα πολλά και σημαντικά στοιχεία της επιβάρυνσης των αθλητών, για τον σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων προπόνησης. Συμπερασματικά, η χρήση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο αγωνιστικό Ταεκβοντό, κατευθύνει την προπόνηση σε μια πιο επιστημονική βάση από ότι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες, προσφέροντας στην προπονητική διαδικασία και εξέλιξη του αθλήματος του Ταεκβοντό.

  Δρ. Μπέης Κων/νος – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
  Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο σύγχρονο αγωνιστικό Taekwondo
  Περιγράφεται το φαινόμενο των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων στο Σύγχρονο Αγωνιστικό Taekwondo: οι Μηχανισμοί Πρόκλησης των Εγκεφαλικών Κακώσεων, οι επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου, η αναγνώριση του βαθμού σοβαρότητας της εγκεφαλικής διάσεισης, η άμεση αντιμετώπισή της και τα κριτήρια επανόδου του ατόμου στην αθλητική δραστηριότητα μετά από μια ή περισσότερες εγκεφαλικές διασείσεις.

  Δρ.Κομσής Γεώργιος – Εργαστήριο Νευρομηχανικής της άσκησης και του αθλητισμού. ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ
  Εργαστήριο Νευρομηχανικής της άσκησης
  Υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης της τεχνικής με κάμερες υψηλής συχνότητας σε 2 και 3 διαστάσεις εντός και εκτός του εργαστηρίου. Μπορούμε να εξετάσουμεκαι να διορθώσουμε την τεχνική όλων των λακτισμάτων και να προβούμε σε επισημάνσεις προς τους αθλητές και προπονητές. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της κίνησης σε τρείς διαστάσεις με 9 οπτο-ηλεκτρονικές κάμερες.
  Μπορούμε να καταγράψουμε ισομετρική δύναμη σε διάφορες γωνίες στην άρθρωση του γόνατος (90ο-170ο),  έκκεντρη δύναμη και σύγκεντρη δύναμη σε εδραία θέση και να εφαρμόσουμε πρόγραμμα ενδυνάμωσης των κάτω άκρων με βάση την έκκεντρη προπόνηση, η οποία γίνεται ελεγχόμενη και από τον αθλητή και από τον προπονητή ταυτόχρονα βλέποντας την οθόνη του υπολογιστή. Επίσης μπορούμε να ανιχνεύουμε διαφορές στη δύναμη ανάμεσα στα δυο άκρα όπως και ανάμεσα σε ανταγωνιστικές μυϊκές ομάδες.
  Μπορούμε να καταγράψουμε και να αναλύσουμε τη δύναμη και την ισχύ κατά την εκτέλεση του άλματος και του λακτίσματος και να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τα στοιχεία φυσικής κατάστασης του αθλητή /τριας τα οποία συνδέονται άμεσα με την απόδοση των αθλητών. Ειδικά για το λάκτισμα, βλέπουμε με λεπτομέρεια δυνάμεις που εφαρμόζονται στο πόδι στήριξης κατά τη διάρκεια ενός λακτίσματος σε τρεις άξονες, δηλ., την μετατόπιση της δύναμης του ποδιού στήριξης κτλ.

  Δανηιλήδης Παναγιώτης
  Τεχνικά χαρακτηριστικά του πλάγιου μετωπικού λακτίσματος (yEopchaGi) στη διάρκεια του προγράμματος
  Στην σύγχρονη προπονητική η βελτίωση της τεχνικής των αθλητών συνιστάται να επιδιώκεται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής κίνησης, με διάφορους τρόπους,  όπως τα αποτελέσματα των δυναμικών χαρακτηριστικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας  είναι να εξεταστούν τα αποτελέσματα  των δυναμικών χαρακτηριστικών του πλάγιου μετωπικού λακτίσματος (Yeop-Chagi), να συγκριθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά και η αποτελεσματικότητα της τεχνικής (Yeop-Chagi) πάνω στον ηλεκτρονικό θώρακα  κατά τον ετήσιο προγραμματισμό με έμφαση την μεγιστοποίηση της απόδοσης αθλητών υψηλού επιπέδου. Το πλάγιο λάκτισμα ή Yeopchagi χρησιμοποιείτε για να κάνουμε επίθεση ή αντεπίθεση με στόχο να κερδίσουμε πόντο.

 • Προεδρείο

  Κώστα Γεώργιος
  Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

 • null

  Ομιλητές

  Αυθίνος Ιωάννης2, Καθηγητής
  Κουστέλιος Αθανάσιος3, Καθηγητής
  Κουθουρης Χαρίλαος3, Καθηγητής
  Θεοδωράκης Νικόλαος4, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τζέτζης Γεώργιος4, Καθηγητής
  Κωσταντίνος Αλεξανδρής4, Καθηγητής

  1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  4Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Πληροφορίες

  Η στρογγυλή τράπεζα θα προσπαθήσει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
  Α) Τι δεξιότητες και τι ικανότητες πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Αθλητικό Τουρισμό, Αναψυχή και Αθλητικό μάνατζμεντ;
  Β) Ποιες είναι οι ανάγκες της «αθλητικής  αγοράς» και πως οι απόφοιτοι των ΣΕΦΑΑ θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί;
  Γ) Σε τι συμπεράσματα κατέληξε το ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus Plus: Curriculum building, the future of Sport Management in Europe?

 • Προεδρείο

  Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος
  Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΔΠΘ

 • null

  Ομιλητές

  1.Νίκος Ανδρεόπουλος, Γενικός Γραμματέας ENalMH
  Δημιουργία, στόχοι και δράσεις του δικτύου
  2.Κουλουτμπάνη Κομάνθη, (MSc), Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
  Φυσική δραστηριότητα και ψυχική υγεία
  3.Δρ. Χρήστος Μουζακίδης, Alzheimer Hellas
  InALMH Project: Σύλληψη, σχεδιασμός και στόχοι της δράσης
  4.Δρ. Βασιλική Γαροπoύλου, Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Παν/κής Νευρολογικής Κλ. ΑΧΕΠΑ, Επιστημονική Συνεργάτης Alzheimer Hellas.
  InALMH Project: Εφαρμογή και προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Περίληψη

  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ενεργή Διαβίωση και την Ψυχική Υγεία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του MENS Project (www.mensproject.eu) στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+. Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση ενός υγιούς και δραστήριου τρόπου ζωής των ατόμων που πάσχουν από διάφορες ψυχικές ασθένειες μέσω της ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, τα σπορ και την οργανωμένη σωματική άσκηση.
  Στα πλαίσια αυτά κατάθεσε και έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτελέσει και να παραδώσει το ερευνητικό έργο InALMH. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η πλήρωση του κενού που υπάρχει μεταξύ των γενικών πολιτικών της ένταξης των Σπορ και της Σωματικής Άσκησης στο ευρύτερο πλαίσιο της Ψυχικής Υγείας, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων με ψυχικές παθήσεις σε οργανωμένες αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες με την εφαρμογή των αναβαθμισμένων συστάσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Στο τραπέζι θα παρουσιαστεί ενδελεχώς το Δίκτυο ENalMH, οι στόχοι του, τα μέλη και οι δράσεις του. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα InALMH, ο σχεδιασμός του, οι εταίροι του Προγράμματος, η μεθοδολογία του, οι τελικοί του στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του.

  ENalMH: European Network of Active Living and Mental Health

  InALMH: Inter-Active Living for Mental Health

 • Προεδρείο

  Ηλίας Σμήλιος και Αθανάσιος Χατζηνικολάου
  Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης

 • null

  Ομιλητές

  Σμήλιος, Η.1, Μποτώνης, Π.2, Καμπασακάλης, Α.3, Ζάρας, Ν.4

  1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
  2Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
  3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
  4Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας

 • Τίτλοι παρουσιάσεων

  Ηλίας Σμήλιος, Δείκτες αξιολόγησης της προπονητικής επιβάρυνσης
  Πέτρος Μποτώνης, Διαχείριση της προπονητικής επιβάρυνσης στα ομαδικά αθλήματα: από τη θεωρία στην πραγματικότητα
  Αθανάσιος Καμπασακάλης, Αξιολόγηση και ερμηνεία βιοχημικών δεικτών κατά την προπονητική επιβάρυνση
  Νίκος Ζάρας, Διαχείριση της προπονητικής επιβάρυνσης για τον σχεδιασμό της ετήσιας προπόνησης σε ατομικά αθλήματα

 • Προεδρείο

  Τοκμακίδης Σ.
  Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας
  Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής & Άθλησης, Κατεύθυνση Κλινικής Εργοφυσιολογίας και Φυσιολογίας της Άσκησης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

  Δούδα Ε.
  Καθηγήτρια
  Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής & Άθλησης, Κατεύθυνση Κλινικής Εργοφυσιολογίας και Φυσιολογίας της Άσκησης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 • null

  Ομιλητές

  Κουϊδή Ε. 1
  Σακκάς Γ. 2
  Αγγελούσης Ν. 3
  Θεοδωράκης Γ. 2

  1 Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  2 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  3 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 • Τίτλοι παρουσιάσεων

  Κουϊδή Ε., Καθηγήτρια Εργαστήριο Αθλητιατρικής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  Η Άσκηση ως Φάρμακο στις Καρδιο-μεταβολικές Παθήσεις
  Σακκάς Γ., Επίκουρος Καθηγητής Exercise is Medicine Lab, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Η Άσκηση ως Φάρμακο στη Χρόνια Νεφρική Νόσο
  Αγγελούσης Ν., Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής & Άθλησης, Κατεύθυνση Εμβιομηχανικής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  Η Άσκηση ως Φάρμακο στις Νευρολογικές Παθήσεις
  Θεοδωράκης Γ., Καθηγητής, Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  Η Άσκηση ως Φάρμακο για τη βελτίωση της Ψυχικής Υγείας

Theme: Overlay by Kaira