Εκτελεστική Επιτροπή

Αρχοντίδου Κορίνα -Μέλος ΕΤΕΠ-

Αστραπέλλος Κωνσταντίνος -Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-

Γιαννακόπουλος Ανέστης -Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-

Γιαννακού Ερασμία – Διδακτικό Προσωπικό-

Γραδούλα Χρύσα -Μέλος ΕΤΕΠ-

Δουρούκης Ρίζος -Μέλος ΕΤΕΠ-

Καζαντζής Χρήστος -Μέλος ΕΤΕΠ-

Καζαντζή Μάρθα -Διοικητικός Υπάλληλος-

Κάλτσος Αθανάσιος -Μέλος ΕΤΕΠ-

Καραπάνου Ιωάννα -Γραμματέας Τ.Ε.Φ.Α.Α. -Διοικητικός Υπάλληλος-

Σιριβιανού Ελένη -Νηπιαγωγός-

Σπυριδοπούλου Ελένη, M.Sc., Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ-

Υφαντίδου Γεωργία -Διδάσκουσα Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.-

Theme: Overlay by Kaira