Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμοι Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής

Γκοδόλιας Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κιουμουρτζόγου Ευθύμης, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ταξιλδάρης Κυριάκος, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τοκμακίδης Σάββας, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αθαναηλίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αλμπανίδης Ευάγγελος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αμούτζας Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Αυλωνίτη Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Βερναδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γαργαλιάνος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γιοφτσίδου Ασημένια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γουλιμάρης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γούργουλης Βασίλειος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Δέρρη Βασιλική, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Δούδα Ελένη, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ζέτου Ελένη, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ισπυρλίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Καμπάς Αντώνης, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κασαμπαλής Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κούλη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κουρτέσης Θωμάς, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κυριαλάνης Πασχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Λάιος Αθανάσιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Λαπαρίδης Κώστας, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μάλλιου Παρασκευή, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μαρτινίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Ματσούκα Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μαυρίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπάτσιου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπεμπέτσος Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Μπενέκα Αναστασία, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Παπαδημητρίου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Πυλιανίδης Θεόφιλος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Σμήλιος Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τσαμουρτζής Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Τσίτσκαρη Ευστρατία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Φιλίππου Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Theme: Overlay by Kaira