Εγγραφή

*Σε όλες τις εγγραφές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι φοιτητές πρέπει κατά την εγγραφή τους να ανεβάσουν (upload) ένα αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης.

Ως αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης θεωρούνται τα:

  • Φοιτητικό πάσο
  • Επίσημο έγγραφο σχολής
  • Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης (π.χ. email αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα)

Ακυρώσεις συμμετοχών γίνονται δεκτές γραπτώς έως τις 15.4.2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση icpess@artion.com.gr.

Μετά τις 15.4.2020 δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων σε αιτήματα ακυρώσεων συμμετοχών.

Η επιστροφή του ποσού θα λάβει χώρα σε 60 ημέρες μετά το πέρας του συνεδρίου.

Σημαντική Σημείωση: Λήξη Εγγραφών: 10/06/2020

Theme: Overlay by Kaira