Τιμητική Επιτροπή

Κεραμέως Νίκη, Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
Γεώργιος Μαυρωτάς, Γ.Γ. Αθλητισμού
Μέτιος Χρήστος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Τσαλικίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ροδόπης
Γκαράνης Ιωάννης, Δήμαρχος Κομοτηνής
κ.κ. Παντελεήμων, Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνῆς
Πολυχρονίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Πρύτανης
Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Μάρης Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ, Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Διοικητικών Υποθέσεων
Δούδα Ελένη, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Theme: Overlay by Kaira